Veciñanza

O problema da vivenda en Cuntis e a parálise do Goberno Local

o Goberno Local segue sen situar este asunto como unha prioridade e non hai noticia ningunha a respecto do cumprimento deste acordo. Logo de malgastar máis de 100.000 € en 15 anos (entre os gobernos de PP e PSOE) na redacción dun plan xeral que finalmente foi desbotada, a incapacidade para abordar este problema con solvencia e seriedade segue a estar detrás do devalo económico e demográfico cuntiense.