Categoría: Representación Institucional

O río agredido

Dende Veciñanza reclamamos que o Goberno Municipal lidere unha postura contundente fronte a Augas de Galicia e asuma a necesidade de controlar as verteduras, identificalas e actuar en consecuencia. Do mesmo xeito, entendemos que o Goberno Local debe amosar unha postura de maior transparencia informando e explicando este tipo de situacións, e non refuxiándose na terrible normalización destas agresións medioambientais mentres seguen a pasar os anos.

Aprobada a moción pola mellora da seguridade vial en Meira

A terceira das preguntas era a relativa á solicitude de subvención para a creación dun obradoiro de emprego. A resposta do Alcalde foi que non concorreran a esa axuda por apostaren polo programa de formación que xa comparte Cuntis con Caldas de Reis. Consideramos indignante o prescindir desta posibilidade á vista da situación que desemprego que presenta o noso municipio (369 persoas) e da infrautilización das instalacións do CFO da Ran.

O Goberno Local aproba en solitario os orzamentos para 2017

Recibimos o documento definitivo dos orzamentos cando pasaban poucos minutos das sete e media da tarde, a falta de tan só hora e media para o comezo do pleno. Pedimos que o punto se adiase a unha sesión extraordinaria para poder valorar con tempo a documentación recibida. O Alcalde Manuel Campos non aceptou a petición e teimou en aprobar as contas do ano que vén sen que os grupos da oposición dispuxeramos da documentación co tempo debido. Consideramos unha absoluta falta de ética esta decisión e non entendemos cal era a razón para asumir un erro e rectificalo debidamente, pero dende logo ante estas formas de ningunha maneira se pode falar de transparencia.

Por unha contratación pública responsable en Cuntis!

A contratación pública é un dos principais recursos que teñen as administracións para desenvolver e executar políticas sociais. Pode e debe ser unha ferramenta transformadora que contribúa a unha sociedade máis ética e máis sostible, e neste senso, a inclusión de cláusulas sociais e medioambientais na compra pública xoga un papel determinante. O reto é desterrar a concepción tradicional da oferta economicamente máis vantaxosa como aquela que incorpora o prezo máis barato.