Veciñanza

8 de marzo. Pola igualdade real, todos os días

A día de hoxe, a reivindicación feminista está máis vixente ca nunca. Segue a haber medidas concretas non conseguidas aínda dende aquela: a igualdade salarial, a conciliación laboral e familiar e a fin de novas discriminacións xurdidas co paso dos anos. Pero por enriba de todas, a principal esixencia que en 2017 temos é o dereito á vida e á liberdade polo simple feito de ser muller. A marxinación de toda violencia machista como condición indispensable

Aprobada a moción de Veciñanza para a defensa do Camiño da Misa da Louriña

O pasado xoves celebrouse o primeiro pleno de 2017. Nel foi aprobada a moción que presentabamos para reposición da legalidade e a defensa do camiño público da Louriña, o coñecido como ‘Camiño da Misa’. Este punto provocou unha brusca reacción do voceiro do Partido Popular contra o noso grupo, mesturando acusacións e mentiras para distorsionar o verdadeiro asunto en cuestión. Foi unha posta en escena verdadeiramente lamentable para adornar o seu voto en contra da nosa moción, en contra de que o Concello de Cuntis protexa un espazo público en defensa da maioría dos veciños/as.