Veciñanza

8M: se paramos todas, paramos todo

Asistimos ao imparable avance do movemento feminista, alimentado cunha mobilización e unha expansión de discurso que o dotaron dunha presenza pública sen precedentes. Impulsado pola súa inquebrantable determinación e por unhas demoledoras estatísticas que falan dunha situación insostible para a muller, o 8 de marzo será un punto de inflexión seguramente sen retorno xa. O apoio de Veciñanza a este avanzar vén impreso no noso propio ADN: o feminismo como único instrumento válido para a consecución da igualdade.