Veciñanza

Sinalizar Cuntis

Veciñanza considera esta necesidade como o primeiro e indispensable paso para reverter a situación de abandono na que segue sumido o rural cuntiense. Tanto é así que xa figuraba nas prioridades do programa electoral co que concorremos ás eleccións de 2015. Dous anos despois, e malia ser unha necesidade que teoricamente o Goberno comparte, seguimos agardando.

8 de marzo. Pola igualdade real, todos os días

A día de hoxe, a reivindicación feminista está máis vixente ca nunca. Segue a haber medidas concretas non conseguidas aínda dende aquela: a igualdade salarial, a conciliación laboral e familiar e a fin de novas discriminacións xurdidas co paso dos anos. Pero por enriba de todas, a principal esixencia que en 2017 temos é o dereito á vida e á liberdade polo simple feito de ser muller. A marxinación de toda violencia machista como condición indispensable