Veciñanza

Iniciativa fronte a parálise: cómpre buscar alternativas para o desenvolvemento do Polígono da Ran

Veciñanza presentou canda o deputado provincial Xosé Lois Jácome a moción que se debaterá no próximo pleno para instar ao Concello de Cuntis a que demande a colaboración económica da Deputación de Pontevedra no desenvolvemento do Polígono Industrial da Ran. Saleta Fernández e Santi Martínez explicaron que a regularización da área empresarial de Cuntis é fundamental para o desenvolvemento socioeconómico e para tentar imaxinar posibilidades de futuro na nosa vila

O río agredido

Dende Veciñanza reclamamos que o Goberno Municipal lidere unha postura contundente fronte a Augas de Galicia e asuma a necesidade de controlar as verteduras, identificalas e actuar en consecuencia. Do mesmo xeito, entendemos que o Goberno Local debe amosar unha postura de maior transparencia informando e explicando este tipo de situacións, e non refuxiándose na terrible normalización destas agresións medioambientais mentres seguen a pasar os anos.

Aprobada a moción pola mellora da seguridade vial en Meira

A terceira das preguntas era a relativa á solicitude de subvención para a creación dun obradoiro de emprego. A resposta do Alcalde foi que non concorreran a esa axuda por apostaren polo programa de formación que xa comparte Cuntis con Caldas de Reis. Consideramos indignante o prescindir desta posibilidade á vista da situación que desemprego que presenta o noso municipio (369 persoas) e da infrautilización das instalacións do CFO da Ran.

Sinalizar Cuntis

Veciñanza considera esta necesidade como o primeiro e indispensable paso para reverter a situación de abandono na que segue sumido o rural cuntiense. Tanto é así que xa figuraba nas prioridades do programa electoral co que concorremos ás eleccións de 2015. Dous anos despois, e malia ser unha necesidade que teoricamente o Goberno comparte, seguimos agardando.