Veciñanza

O río agredido

Dende Veciñanza reclamamos que o Goberno Municipal lidere unha postura contundente fronte a Augas de Galicia e asuma a necesidade de controlar as verteduras, identificalas e actuar en consecuencia. Do mesmo xeito, entendemos que o Goberno Local debe amosar unha postura de maior transparencia informando e explicando este tipo de situacións, e non refuxiándose na terrible normalización destas agresións medioambientais mentres seguen a pasar os anos.

Aprobada a moción pola mellora da seguridade vial en Meira

A terceira das preguntas era a relativa á solicitude de subvención para a creación dun obradoiro de emprego. A resposta do Alcalde foi que non concorreran a esa axuda por apostaren polo programa de formación que xa comparte Cuntis con Caldas de Reis. Consideramos indignante o prescindir desta posibilidade á vista da situación que desemprego que presenta o noso municipio (369 persoas) e da infrautilización das instalacións do CFO da Ran.

Sinalizar Cuntis

Veciñanza considera esta necesidade como o primeiro e indispensable paso para reverter a situación de abandono na que segue sumido o rural cuntiense. Tanto é así que xa figuraba nas prioridades do programa electoral co que concorremos ás eleccións de 2015. Dous anos despois, e malia ser unha necesidade que teoricamente o Goberno comparte, seguimos agardando.

8 de marzo. Pola igualdade real, todos os días

A día de hoxe, a reivindicación feminista está máis vixente ca nunca. Segue a haber medidas concretas non conseguidas aínda dende aquela: a igualdade salarial, a conciliación laboral e familiar e a fin de novas discriminacións xurdidas co paso dos anos. Pero por enriba de todas, a principal esixencia que en 2017 temos é o dereito á vida e á liberdade polo simple feito de ser muller. A marxinación de toda violencia machista como condición indispensable