Etiquetado: moción

Por unha contratación pública responsable en Cuntis!

A contratación pública é un dos principais recursos que teñen as administracións para desenvolver e executar políticas sociais. Pode e debe ser unha ferramenta transformadora que contribúa a unha sociedade máis ética e máis sostible, e neste senso, a inclusión de cláusulas sociais e medioambientais na compra pública xoga un papel determinante. O reto é desterrar a concepción tradicional da oferta economicamente máis vantaxosa como aquela que incorpora o prezo máis barato.