Mellor difusión da oferta, máis participación da xente

Veciñanza propón a creación dun boletín que aglutine as distintas actividades que se organizan ao longo do ano en Cuntis. Tamén reclama o aproveitamento dos recursos dixitais para unha mellor difusión das actividades tanto municipais como do tecido asociativo, deportivo e cultural do noso municipio. Toda aquela actividade apoiada con recursos públicos (xa sexan económicos ou materiais) debera ter o soporte informativo da administración local. A iniciativa será levada ao próximo pleno a xeito de moción.