Nova imaxe e novo perfil

As nosas canles de información son instrumentos que nos diferencian do resto de forzas políticas de Cuntis, entre outras características....