Mocións presentadas

Neste espazo estarán as mocións que Veciñanza vai presentando para o seu debate nos plenos municipais.